• За кого е предназначен проекта? +

  За деца и ученици от предварително селектирани 4 столични училища и 4 детски градини.
 • Колко деца ще участват в проекта? +

  В проекта участват 320 деца - 240 ученици от столични училища и 80 деца от столични детски градини.
 • Какъв е периода на проекта? +

  Продължителността на проекта е 14 месеца - от 18 юли 2013 г. до 19 септември 2014 г.
 • Каква е целта на проекта? +

  Целта на проекта е да допринесе за формиране отношение у подрастващите към проблема с разделното събиране на отпадъци и рециклирането им.
 • Кой отговаря за проекта? +

  Проекта се ръководи от Фонадция „Европейски център за еко агро туризъм България“.
 • Какви дейности се предвиждат? +

  Дейностите на проекта са организиране на конкурси, провеждане на мултимедийнии уроци, поставяне на контейнери за разделно изхвърляне и др.
 • 1