Нашият екип от професионалисти:

 

Изпълнителен директор – Нели Керезова

 

Координатор проект – Ирина Кръстева

 

Експерт предучилищна и начална педагогика – Албена Гергинова