Дейности по проекта

 • Фото-конкурс

  Фото-конкурсът е на тема "Зелена София" за учениците включени в проекта. В раздел "Фотография" ще бъдат поместени най-добрите снимки, одобрени от комисия. На страницата ще се проведе потребителско гласуване и авторът на най-харесваната фотография ще спечели конкурса.
 • Конкурс за рисунка

  Темата е "Моят град" и се провежда за децата от проекта. В раздел "Рисунка" ще бъдат поместени най-добрите рисунки, одобрени от комисия. На страницата ще се проведе потребителско гласуване и авторът на най-харесваната фотография ще спечели конкурса.
 • Семинар и уроци

  В проекта се предвижда провеждане на 16 открити мултимедийни уроци за деца и ученици на тема „Зелено бъдеще“. Освен тях, фондацията ще организира и семинар на тема "Децата и нашето зелено бъдеще", който ще се проведе в гр. София;
 • Разделно събиране

  За целите на проекта е предвидено и поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъци в 4 столични училищата и 4 детски градини, които са участвали в проекта;
 • 1
 • 2